1. Şeylerin (eşyanın) yerli yerine konulması. Bir şeyin olması gerektiği yerde bulunması. 2. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi; haklıya hakkının verilmesi; kişilerin hak ettikleri şeye sahip olabilmeleri. 3. Kişinin kendi mülkünde tasarrufta bulunması. bkz. zulüm.

İngilizcesi:
justice