Bir toplumda yapılmasında zorunluluk olmamakla birlikte sürekli tekrarlandığı için olağan hale gelen, farklı durumlarda oturup kalkma, yeme içme giyinip kuşanma veya eğlenme gibi davranış biçimlerini belirleme ağırlıklı kurallar. bkz. gelenek, görenek.

İngilizcesi:
folkway