ağa

« Sözlük Dizinine Dön

1. Toprak ağası. Topraksız ya da az topraklı köylüyü arazisinde ortakçı veya yarıcı olarak çalıştıran ve borçlandırma yoluyla köylüyü daima kendisine bağımlı hale getiren toprak sahibi. 2. Osmanlı Devletinin çözülme döneminden itibaren ortaya çıkan ve diğer imtiyazlar yanında toprak mülkiyetini de elde ederek bu yolla sağladığı gücü gayri-resmi yerel otorite olarak kullanan kişilerin genel adı.

İngilizcesi:
landlord
« Sözlük Dizinine Dön