Tanrının varlığı konusunda kesin bir bilginin olamayacağını, varlığı veya yokluğu konusundaki iddiaların insan bilgisi ile ispatlanamayacağını savunan kişi. bkz. bilinemezcilik.

İngilizcesi:
agnostic