Eski Sözleşme. Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği, insanlara rehberlik edecek ilkeler içeren büyük kitapların en eskileri olan Tevrat ve Zeburlar. bkz. Ahd-i Cedid, Kur’an.

İngilizcesi:
the Old Testament