Neyin iyi-kötü veya doğru-yanlış olduğuna sadece akıl yoluyla karar verilebileceğini ileri süren görüş.

İngilizcesi:
ethical rationalism