Doğruluk, dürüstlük, cömertlik, yardımseverlik, hak ve adalet gibi büyük dinlerin hemen hepsinde paylaşılan ve bireylerde bulunması tavsiye edilen değerlerlerden her biri.

İngilizcesi:
moral value