Nesnel ahlâkî değerlerin olup olmadığını, varsa bunların nasıl bilinebileceğini konu edinen disiplin.

İngilizcesi:
moral epistemology