ahlâkî görecelilik

« Sözlük Dizinine Dön

Ahlâkî norm veya değerlerin evrensel ölçütlerinin olmadığı, bu değer ve normların ancak grup içi standartlarla değerlendirilip anlaşılabileceği, bu nedenle ahlâkî değerlerin kişiden kişiye, gruptan gruba veya toplumdan topluma değişebileceğini savunan yaklaşım.

İngilizcesi:
ethical relativism
« Sözlük Dizinine Dön