ahlâkî tehlike

« Sözlük Dizinine Dön

1. En az iki tarafın bulunduğu bir işlemde, taraflardan birinin, karşı tarafın ahlâkî ilkelere uygun davranışlarını, kendi bireysel kazancı lehine istismar etmesi durumu. Örneğin yardımseverlerin yardım faaliyetlerini artırmasının yardım talep edenlerin sayı ve talep ettikleri yardım miktarını artırması. 2. Riskin başkası tarafından üstlenildiği durumlarda kişilerin dikkatsiz ve vurdumduymaz davranma eğilimi. Örn. Kaza sigortası yaptıran kişilerin kaza yapmamak için daha az dikkatli davranmaları. bkz. ters seçim.

İngilizcesi:
moral hazard
« Sözlük Dizinine Dön