İnsan aklının olağan işleyişini kaybetmesi biçiminde tezahür eden davranış bozukluğu.

İngilizcesi:
mental illness