Makul. Akla yatkın. Geçerli veya kabul edilebilir mantık kurallarına uygun olan.

İngilizcesi:
reasonable