bkz. üstünlük yanılgısı.

İngilizcesi:
better than average effect