aksiyoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Değerbilim. Genel değer teorisi çerçevesinde değerin anlam, özellik, kaynak ve çeşitleri ile değeri belirleyen ölçütleri, değerin birey ve toplum hayatındaki yer ve önemini inceleyen disiplin.

İngilizcesi:
axiology
« Sözlük Dizinine Dön