alan araştırması

« Sözlük Dizinine Dön

Bir olayın veya durumun, içinde yer aldığı bütünlükten koparılmadan ve doğallığını bozacak bir deneysel yaptırım uygulanmadan belirli, somut örnekler özelinde incelenmesi.

İngilizcesi:
area study
« Sözlük Dizinine Dön