algılama

« Sözlük Dizinine Dön

1. Duyu organları aracılığıyla olay, nesne ve ilişkileri birbirinden ayırt etme. 2. Duyu organlarını uyaran nesne, olay ve tepkilerin alınması, duyumlanması, hissedilmesi yahut fark edilmesi.

« Sözlük Dizinine Dön