altyapı

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir ülkedeki, yol, su, elektrik, konut ve kanalizasyon gibi kamu yararına kullanılan varlıklar. Altyapı kavramı, temel sağlık ve eğitim kurumlarıyla, zaman zaman, yetişkin insan gücünü de içerecek biçimde de kullanılmaktadır. 2. Tarihsel maddeciliğe göre, insanların bilinçlerinden bağımsız olarak var olup toplumun ekonomik yapısını oluşturan, hatta bilinç dahil her türlü maddi olmayan varlığın temelini teşkil eden üretim güçleri ile üretim güçlerinin gelişmişlik düzeyine tekabül eden üretim ilişkilerinin tümü. bkz. üstyapı.

İngilizcesi:
infrastructure
« Sözlük Dizinine Dön