amaçsal olmayan evrim

« Sözlük Dizinine Dön

Güçlünün ve ortama uyum sağlayabilenin ayakta kaldığı, ortama uyum sağlayamayanların elendiği evrim sürecinin, önceden bilinebilen bir amaca doğru gelişmediğini, bu nedenle evrimsel sürecin nihai aşamasının başlangıçta hiçbir şekilde bilinemeyeceğini savunan evrim anlayışı. bkz. amaçsal evrim, evrim.

İngilizcesi:
non-teleological evolution
« Sözlük Dizinine Dön