analitik önerme

« Sözlük Dizinine Dön

Yüklemi, öznesinin dışında, ona ek olarak bir bildirimde bulunmayan önerme. Örn. Cisimler yer kaplar önermesinde yer kaplamak, cisim kavramında mündemiç (içine yerleşik) olduğu, başka bir deyişle cisim kavramının tanımı içinde zaten yer aldığı için, cümlenin yüklemi, öznesi hakkında ayrı bir bilgi vermemektedir. Dolayısıyla bu cümle bir analitik önermedir. bkz. sentetik önerme, totoloji.

İngilizcesi:
analytical proposition
« Sözlük Dizinine Dön