Bir iddia, teori veya problemi onu oluşturan parçalara ayırarak, bütünü kendisini meydana getiren unsurlara indirgeyerek inceleme. bkz. sentetik yöntem.

İngilizcesi:
analytical method