Düzeni sağlayacak otoritenin olmaması veya otoritenin meşruluğunu kaybetmesi nedeniyle meydana gelen kargaşa, kaos ve düzensizlik hali.

İngilizcesi:
anarchy