animizm

« Sözlük Dizinine Dön

Canruhçuluk. Canlıcılık. 1. Doğanın bir bütün olarak ve her varlığın teker teker maddi varlığının ötesinde bir de ruha sahip olduğunu kabul eden görüş. bkz. ruhçuluk. 2. Doğal olaylar, hayvanlar ya da doğada var olan başka nesnelere bir ruh izafe ederek bunlara tapınma temeline dayanan din anlayışı.

İngilizcesi:
animism
« Sözlük Dizinine Dön