Bir bilimsel araştırma kapsamında veya belirli bir konuda ilgili kamuoyunun görüşünü tespit etmeye yönelik olarak, sözlü veya yazılı yollardan ilgili kişilerin görüşlerini veya tutum ve tepkilerini derleyen kişi.

İngilizcesi:
interviewer