anlama

« Sözlük Dizinine Dön

1. Olgu, bilgi veya süreçleri birbiriyle ilişkili olmaları yahut ilişkisizlikleri bakımından, ögeleri arasında anlam ilişkisi bulunan bir zihinsel çerçeveye oturtma. 2. Bir sembol, ifade ya da kavrama, kullanıldığı bağlama uygun bir anlam verme, veya ona yüklenmiş olan anlamı kavrama.

İngilizcesi:
understanding
« Sözlük Dizinine Dön