annelik

« Sözlük Dizinine Dön

Kadınların belirli şartlarda, ağırlıklı olarak da eş ve çocuk ilişkisinde sahip oldukları hak ve kendilerine yüklenen sorumlulukların tanımlandığı toplumsal ve biyolojik konum veya durum. Bebek dünyaya getirme ve onun büyütülmesiyle ilgili görev ve sorumluluklar bütünü. bkz. babalık.

İngilizcesi:
motherhood
« Sözlük Dizinine Dön