antrepo rejimi

« Sözlük Dizinine Dön

Vergiye tabi yabancı malların, ülke içinde ayrılmış bir yerde, vergi ödenmeksizin bir müddet alıkonmasını sağlayan sistem. Bu tür malların konulduğu yere antrepo adı verilir. Antrepoya konulan mallar bir bakıma ulusal sınırlar dışında sayıldığından, antrepodan çıkarılıp ithal işlemine tabi tutulduğu takdirde vergiye konu olur.

İngilizcesi:
warehousing system
« Sözlük Dizinine Dön