bkz. insanbiçimcilik.

İngilizcesi:
anthropomorphism