Üretim sürecinde bir malın üretimi aşamasında, nihaî malın elde edilebilmesi için girdi olarak kullanılan, hammadde niteliğini kaybetmiş, yarı üretilmiş mallar. Örn. Bir arabanın üretiminde kullanılan çeşitli parçalar.

İngilizcesi:
intermediate goods