Çocuk veya erişkinlerde, akrabalık veya hısımlık bağı olmadan gerçekleşen karşılıklı gönüllü sorumluluğa dayalı ilişki tarzı. bkz. akrabalık, hısımlık, dünürlük.

İngilizcesi:
friendship