Niceliksel zaman içinde olayların birbirini izler biçimde dizilişi. bkz. eşzamanlılık.

İngilizcesi:
diachrony