Çıktının tümüyle emeğin hakkı olduğunu, oysa bunun bir kısmına sermayeder tarafından el konulmak suretiyle emekçinin sömürüldüğünü ileri süren görüş. (K. Marks)

İngilizcesi:
theory of surplus value