Her toplumun kalkınma sürecinde tarihsel olarak belirli aşamalardan geçeceğini ve temel özellikleriyle bu aşamaların her toplum için aynı olacağını ileri süren kuram. Söz konusu kalkınma ya da büyüme aşamaları şunlardır: Geleneksel toplum aşaması, hazırlık aşaması, harekete geçme ya da kalkış aşaması, olgunlaşma aşaması ve kitlesel tüketim aşaması. (W.W. Rostow)

İngilizcesi:
theory of stages of development