asimetrik toplum

« Sözlük Dizinine Dön

Birey-kurum ilişkisinde simetrinin kaybolduğu ve bireylerin oluşturduğu kurumların, sonuçta birey davranışlarına indirgenerek açıklanamayacak biçimde farklılaştığı toplum.

İngilizcesi:
asymmetric society
« Sözlük Dizinine Dön