bkz. hükümet darbesi.

İngilizcesi:
military intervention