Tanrı kabul etmeyen bireylerin kendi akıl ve muhakemeleri ile bulacakları eşitlik, adalet, hoşgörü gibi ilkelere göre yaşamalarını öngören dinler.

İngilizcesi:
transcendent idealism