ataerkillik

« Sözlük Dizinine Dön

Babaerkillik. Babahanlık, Patriarki. Erkek egemen toplum düzeni. Erkeklerin ya da erkeklik zihniyetinin her türlü sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel karar ve ilişkilerde belirleyici olduğu toplumsal örgütlenme biçimi. bkz. anahanlık.

İngilizcesi:
patriarchy
« Sözlük Dizinine Dön