Avrupa komünizmi

« Sözlük Dizinine Dön

1970’lerin ortalarında İspanyol, İtalyan ve Fransız komünist partileri tarafından Avrupa’nın özgül durum ve şartlarına daha iyi uyduğu iddia edilerek ortaya atılan ve bir siyasal yönetim biçimi olarak proletarya diktatörlüğünün, en azından Avrupa için, kabul edilemez olduğunu savunan, onun yerine çok partili, halkın çıkarlarını devletinkilerden üstün gören ve Avrupa’nın genel kabul gören söylemine uygun, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir yönetim biçimini öngören siyasal görüş. Avrupa Komünizmi, hem komünistlerin geniş halk desteği sağlayarak iktidara gelebilmek, hem de sosyal demokratların, komünistlerin de desteğini almak için buldukları bir ara formül olarak değerlendirilmektedir. bkz. sosyal demokrasi.

İngilizcesi:
European communism
« Sözlük Dizinine Dön