Avusturya okulu

« Sözlük Dizinine Dön

Mal ve hizmetlerin değişim değerini faydanın yarattığını, dolayısıyla değerin subjektif bir karakter taşıdığını; bir şeyin fayda ya da değerini, o şeyin üretiminde kullanılan son birimin faydasının (marjinal fayda) belirleyeceğini ve nihayet bir malın değişim değerinin, söz konusu malın üretimine dahil olan faktörlerin de değerini belirleyeceğini savunan; başlıca temsilcilerini C. Menger, F.von Wieser, Böhm-Bawerk ve L.von Mises’in oluşturduğu, 19. yüzyılın sonlarında etkili olmuş Neoklasik-marjinalist okulun Avusturya kolunu oluşturan iktisat okulu. Viyana Okulu olarak da anılmaktadır. Subjektif değer teorisi, marjinal fayda ve üretim ile bölüşümün birbiriyle ilişkilendirilmesi gibi konularda çığır açan katkılar yapmış olan okul, özellikle değerin tüketici kökeni, azalan marjinal fayda ve subjektif değer gibi üç önemli alanda yaptığı katkılarla Adam Smith’in doğal özgürlük modelini yeniden ayağa kaldırmıştır.

İngilizcesi:
the Austrian school
« Sözlük Dizinine Dön