ayrımcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Cinsiyet, dil, din, renk, ırk veya etnik köken nedeniyle insanların farklı muameleye tabi tutulması. İşe almada, ücret ödemede, okula kabul etmede ya da çeşitli kamu olanaklarından yararlandırmada kişilere karşı adı geçen faktörlere göre farklı uygulamaların söz konusu olması. bkz. pozitif ayrımcılık.

İngilizcesi:
discrimination
« Sözlük Dizinine Dön