babahanlık

« Sözlük Dizinine Dön

bkz. ataerkillik

« Sözlük Dizinine Dön