Erkeklerin belirli şartlarda, ağırlıklı olarak da aile, eş ve çocuk ilişkisinde, sahip oldukları hak ve kendilerine yüklenen sorumlulukların tanımlandığı toplumsal ve biyolojik konum veya durum. bkz. annelik.

İngilizcesi:
fatherhood