Miras hakkı ve soy zincirinin özellikle baba kanalıyla devam ettirilmesi. bkz. ataerkillik, anasoyluluk.

İngilizcesi:
patrilinearity