Bireylerin hayatlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları asgari şeylerde bile kendi gayret ve çabalarının değil, başkalarının desteğinin zorunlu olduğunu hissettiren inanç ve değerler. bkz. fakirlik kültürü.

İngilizcesi:
dependency culture