bağımlılık kuramları

« Sözlük Dizinine Dön

Dünya ekonomisini tek tek ülkelerin üstünde bir global sistem olarak ele alan, azgelişmiş ülkeleri kapitalist dünya sistemimin gelişmesi sürecinde aldıkları roller çerçevesinde inceleyen ve bu ülkelerin sistemle ilişkilerini bağımlılık ilişkisi içinde açıklayan kuramlar.

İngilizcesi:
dependency theories
« Sözlük Dizinine Dön