bağımlılık oranı

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplumdaki çocuk, çalışma özelliğinden yoksun hasta ve özürlüler ile emeklilerin toplamından oluşan bağımlı nüfusun çalışan nüfusa oranı. Bu oran, çalışan bir kişinin ürettiğinin ortalama olarak kaç kişi tarafından tüketildiğini gösterir. Bağımlılık oranının artması, çalışanların yükünün arttığı anlamına gelir.

İngilizcesi:
dependency ratio
« Sözlük Dizinine Dön