bağımlılık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir birey, toplum ya da topluluğun varlığını sürdürebilmek için gerekli kararları alıp uygulama konusunda, kendi iradesi dışındaki güçlerin baskı ve denetiminde bulunması. bkz. bağımsızlık.

İngilizcesi:
dependency
« Sözlük Dizinine Dön