Birey, kurum, toplumsal kesim veya ulus ölçeğinde, sahip olduğu iktidarın gerektirdiği kararları kendisinin alabilmesini mümkün kılacak biçimde, başka güçlerin denetiminden kurtulma. Başkalarına bağımlı olmama hali. bkz. bağımlılık.

İngilizcesi:
independency