Geçimlerini ağırlıklı olarak bir veya birkaç yenilebilen bitkiyi, âlet veya hayvan gücü kullanmadan yetiştirme yoluyla sağlayan toplum.

İngilizcesi:
horticultural society