barışçı yaklaşımlar

« Sözlük Dizinine Dön

Uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü, ortak güvenlik, silahsızlanma, barışa yapısalcı yaklaşım gibi, savaş ve savaşın yol açtığı felaketlere karşı bir reaksiyon olarak doğan ve uluslararası organizasyonlar aracılığı ile barışın korunması yönünde geliştirilen yaklaşımlar.

İngilizcesi:
peaceful approaches
« Sözlük Dizinine Dön