bedavacı

« Sözlük Dizinine Dön

Ortak kaynakları kullanan ancak onların maliyetini karşılamaya yanaşmayan, bedelini ödemeden bir hizmetten yararlanan kişi. bkz. sıfır katkı tezi.

İngilizcesi:
free rider
« Sözlük Dizinine Dön